RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokMunkatársak


Oláh Szabolcs


/olah.szabolcs @ arts.unideb.hu


egyetemi docens


Debreceni Egyetem

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Főép. 331. szoba

Tel.: +36 52 512 900/22291 mellék
Kutatási terület


Kora újkori verskultúra és modern költészet

XVI. századi hitszónoklatok és gyülekezeti énekek

Kulturális antropológia, média- és irodalomtudomány kapcsolata
Szakmai életrajz és publikációs jegyzék