RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokMunkatársak


Balajthy Ágnes


/abigel0925 @ gmail.com


PhD-hallgató


DE-BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

http://deidi.unideb.hu/dokumentumok/Doktoranduszok/aktiv_hallgatok/Balajthy_Agnes.htm


Kutatási terület


Utazási irodalom

Szöveg és térbeliség

20. századi és kortárs próza

tovább


Bednanics Gábor

/gabor @ bednanics.hu


főiskolai docens


Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 305.

Tel.: +36 30 520-475/2064
Kutatási terület


A századforduló irodalma

Esztétizmus és kulturális összefüggései

Medialitás és költészet viszonya


tovább


Bengi László


/bengilaci @ hotmail.com


egyetemi adjunktus


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
1088 Bp., Múzeum krt. 4/a A ép. 421. szoba


Kutatási terület


XX. századi összehasonlító irodalomtörténet

Kosztolányi Dezső szép- és értekező prózája

Művészet- és természettudomány kapcsolata


tovább


Bónus Tibor


/bonustibor @ yahoo.fr


egyetemi docens


ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
1088 Bp., Múzeum krt. 4/a A ép. 435. szoba


Kutatási terület


Kortárs magyar irodalom

Francia irodalomelmélet és -kritika

Magyar irodalomtudomány története

tovább


Dánél Mónika


/
danel.monika @ btk.elte.hu


egyetemi adjunktus


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, A/419.

Tel.: +36 1 411 6500/5190

Kutatási terület


Intermedialitás és adaptáció-elméletek

Kortárs irodalom és film

Kulturális földrajz

tovább


Eisemann György


/e.gy @ index.hu


egyetemi tanár, igazgatóhelyettes


ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 315.

Tel: +36-1-4116500 / 5210
Kutatási terület


Romantikus és modern irodalom

Hermeneutika

Kultúratudomány

Textológia

tovább


Fodor Péter

/Fodor Peterfodorpe @ gmail.com


egyetemi adjunktus


Debreceni Egyetem BTK

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, 422/1. szoba

Tel.: +36 52 512 900/23122
Kutatási terület


Modern és posztmodern prózatörténet

A sport kultúratudományi érintkezései

Populáris kultúra és média

tovább


Gorove Eszter


/eszter.gorove @ gmail.com


PhD-hallgató


MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

Tel.: +36 1 411-6500

Kutatási terület

XX-XI. századi magyar líra

Önéletrajz-elméletek, emlékezés elméletek

tovább


Halász Hajnalka

/halaszhajnalka @ gmail.com


tudományos munkatárs


Humboldt-Universität zu Berlin

Institut für Slawistik

Fachgebiet für Ungarische Literatur und Kultur

August-Boeckh-Haus. Dorotheenstraße 65, D-10099 Berlin, 5.50-es szoba

Tel.: +49-(0)30-2093-5160
Kutatási terület


Hermeneutika

Dekonstrukció

A differencia fogalma a 20. századi nyelvelméletekben


tovább


Hansági Ágnes


/hansagiagnes @ gmail.com


tanszékvezető egyetemi docens


Károli Gáspár Református Egyetem

Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék

1088 Budapest, Reviczky utca 4/c, 202. szoba

Tel.: +36 1 483 2850
Kutatási terület


19. és 20. századi magyar irodalom

A szerialitás formái, a tárcaregény története és elmélete

Regény és medialitás

tovább


Herczeg Ákos


/akosherczeg @ gmail.com


doktorjelölt


DE-BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.


Kutatási terület


20. századi magyar líratörténet

tovább


Kékesi Zoltán


kekesiz@gmail.com


tanársegéd


Magyar Képzőművészeti Egyetem

Képzőművészet-elmélet Tanszék

Budapest, 1062 Andrássy út 69-71.

Tel.: (+36)(1)342-1738


Kutatási terület:


Kortárs művészet és művészetelmélet

Holokauszt-emlékezet

tovább


Kelemen Pál


/kelemen.pal @ btk.elte.hu


egyetemi adjunktus


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, A/419.

Tel.: +361 411 6500 / 5190


Kutatási terület


1945 utáni magyar irodalom

19. századi német nyelvű irodalom

Irodalomtudomány története (filológiatörténet)

tovább


Kovács Béla Lóránt

/kovacs.bela.lorant @ inf.unideb.hu


egyetemi adjunktus


Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Könyvtár-informatika Tanszék

Cím: 4026 Debrecen, Kassai út 26., IK122

Tel.: +36 52 512-900/75122
Kutatási terület


Modern magyar líra

A kommunikáció- és információtudomány bölcsészeti alkalmazásai


tovább


Stephan Krause


/stephan.krause @ uni-leipzig.de


tudományos munkatárs


Kelet-Közép-Európa Történelmének és Kultúrájának Bölcsészettudományi Centruma (GWZO)

Specks Hof (Eingang A), Reichsstraße 4-6, 04109 Leipzig, Németország

Tel.: +49 341 97 35 580, fax: +49 341 97 35 569
Web: www.uni-leipzig.de/gwzoKutatási terület


Kortárs magyar, német, francia és lengyel irodalom

Poétika és politika közötti kapcsolatok

Heroikus narrativák és hősi testek az irodalomban

Wagner-recepció az irodalomban

Irodalomelmélet és esztétika

tovább


Kricsfalusi Beatrix

/beatrix @ kricsfalusi.hu


egyetemi adjunktus


Debreceni Egyetem
Germanisztikai Intézet
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36(52)512-900/62070 mellék


Kutatási terület


A dráma és a színház elmélete és esztétikája
A színház medialitása, a politikum teatralitása
Reprezentáció- és performativitás elméletek

tovább


Kulcsár Szabó Ernő


/ksze @ t-online.hu és ksze @ ludens.elte.hu


egyetemi tanár


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 310.

Tel.: +36 1 485-5200/5113

Kutatási terület:


Irodalomelmélet

Hermeneutika

Kultúratudomány

tovább


Kulcsár-Szabó Zoltán


/kulcsar-szabo.zoltan @ btk.elte.hu


egyetemi tanár


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 435.

Tel.: +36 1 411-6500/5313
Kutatási terület


Modern líratörténet és -elmélet

Dekonstrukció, performativitás és retorikaelmélet

A politika elméletei

tovább


L. Varga Péter


/kultikus @ gmail.com


tudományos munkatárs


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, 317.

Tel.: +36 1 411-6500 / 5261
Kutatási terület


XX. századi és kortárs próza, magyar költészet

Irodalom- és kultúratudományok, valamint természettudományok diszkurzív mintái

Medialitás, intermedialitás, populáris kultúra

tovább


Lénárt Tamás

/lenart.tamas @ btk.elte.hu


egyetemi tanársegéd


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 317.

Tel.: +361 411-6500 / 5261

Kutatási terület


Szó és kép kapcsolata: fotográfia és irodalom

20. század második felének magyar prózája


tovább


Lőrincz Csongor

/cslorincz @ freemail.hu

egyetemi tanár


Humboldt-Egyetem, Berlin
Ungarische Literatur und Kultur
Szoba: Dorotheenstraße 65., 5.49
Tel.: (030) 2093-5161
Cím: Unter den Linden 6, 10099 BerlinKutatási terület


19-20. századi magyar és német irodalom
Interpretációelmélet
Performativitás

tovább


Menyhért Anna


/manna @ mail.datanet.hu


tudományos munkatárs


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/a A ép. 421. szoba
Kutatási terület


Traumaelméletek

20. századi és kortárs irodalom

Női irodalom

tovább


Mészáros Márton


/meszaros.marton @ gmail.com


egyetemi tanársegéd


Károli Gáspár Református Egyetem

Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék

1088 Budapest, Reviczky u. 4/c, 202. szoba

Tel.: +36 1 483 2852
Kutatási terület


Kortárs magyar líra

Protestantizmus és medialitás

Hálózati modellek

tovább


Mezei Gábor


/gmezeig @ gmail.com


egyetemi tanársegéd


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, 317.

+36 1 411-6500 / 5261

Kutatási terület


Médiaelmélet és fordításelmélet összefüggései

Az írás mint kultúrtechnika

Írás és topográfia

tovább


Molnár Gábor Tamás

/molnar.gabor.tamas @ btk.elte.hu


egyetemi adjunktus


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudomány Intézet

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport

Cím: 1088 Budapest, Múzeum Krt. 4., 325.

Tel.: +36-1-4116700/5270
Kutatási terület


Regényelmélet

Interpretációelmélet

Az irodalomtanítás elmélete


tovább


Oláh Szabolcs


/olah.szabolcs @ arts.unideb.hu


egyetemi docens


Debreceni Egyetem

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Főép. 331. szoba

Tel.: +36 52 512 900/22291 mellék
Kutatási terület


Kora újkori verskultúra és modern költészet

XVI. századi hitszónoklatok és gyülekezeti énekek

Kulturális antropológia, média- és irodalomtudomány kapcsolata

tovább


Palkó Gábor


/palkog @ pim.hu


tudományos titkár


Petőfi Irodalmi Múzeum

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16., 114.

Tel.: +36 1 317 3611/254Kutatási terület


Posztmodern korszakelméletek

Prózafordulat (Esterházy Péter)

Niklas Luhmann rendszer- és művészetelmélete

Múzeumelmélet

tovább


Pataky Adrienn


/adriennp @ gmail.com


tudományos segédmunkatárs


MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

Tel.: +36 1 411-6500

Kutatási terület


Modern és kortárs magyar líra (szonett)

Az Újhold költészete

Petri György költészete

tovább


Simon Attila


/simon.attila @ btk.elte.hu


egyetemi docens


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. III/334.

Tel.: +36-1-411-6500/5346
Kutatási terület


Antik irodalom és filozófia

Irodalom- és kultúraelmélet

tovább


Smid Róbert


/rob.smidi @ gmail.com


tudományos segédmunkatárs


MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

Tel.: +36 1 411-6500

Web: https://elte.academia.edu/RobertSmidKutatási terület


Freudi és lacani pszichoanalízis

„Poszthumán” médiaelméletek

Az irodalom kartografikus kultúrtechnikái

tovább


Szabó Marcell


/sabmarc @ gmail.com


PhD-hallgató


Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Littératures comparées

ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Általános irodalom- és kultúratudományi doktori program
Kutatási terület:


20. századi francia költészet

Kortárs magyar líra

tovább


Szirák Péter


/szirak.peter @ arts.unideb.hu


egyetemi tanár


Debreceni Egyetem

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Főép. 331/2. szoba

Tel.: +36 52 512 900/22291 mellékKutatási terület


XX. századi magyar irodalom

Kortárs magyar irodalom

tovább


Tamás Ábel

/tamas.abel @ btk.elte.hu


egyetemi tanársegéd


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

Cím: 1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, A/419.

Tel.: +361 411 6500 / 5190
Kutatási terület


A klasszikus latin költészet értelmezése (különös tekintettel Catullus, Vergilius, Ovidius műveire), kultúratudományi hangsúlyokkal

A klasszika-filológia mint diszciplína, történeti és elméleti megközelítésben


továbbVajda Károly

/

vajdak @ gmx.de

egyetemi docens


Selye János Egyetem

Tanárképző Kar, Révkomárom

Kutatási terület


Irodalomelmélet

Hermeneutika

Az irodalom ontológiája

A neológ zsidóság vallásbölcselete és kultúrtörténete


tovább


Vásári Melinda


/vasari.melinda @ gmail.com


tudományos segédmunkatárs


MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, 419.

Tel.: +36 1 411-6500

Web: https://elte.academia.edu/MelindaVasariKutatási terület


Kortárs olvasásmódok (érzéki és jelenlét-hatások az irodalmi szövegekben, hangulat, időbeliség, térbeliség)

20. századi és kortárs próza

Médiatudomány, médiumarcheológia

Kulturális emlékezet, látencia

tovább


Vincze Ferenc


/vinczeferenc @ yahoo.de


tudományos munkatárs


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, 421.
Kutatási terület


Regionalitás- és identitáselméletek

Regionális magyar és német irodalmak a 20. században

tovább