RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokKiadványok


Az ÁITK kiadványaiHungarian Perspectives on the Western Canon (2017)/

Hungarian Perspectives on the Western Canon. Post-Comparative Readings [A Nyugati kánon magyar perspektívákból. Poszt-komparatív olvasatok]

Eds. László Bengi, Ernő Kulcsár Szabó, Gábor Mezei, Gábor Tamás Molnár and Pál Kelemen

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, 295 oldal.tovább


Wissen - Vermittlung - Moderne (2015)/


Wissen - Vermittlung - Moderne. Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900 [Tudás - közvetítés - modernség. Tanulmányok az 1900 körüli magyar szellem- és kultúratudományokról]

Szerk. Lőrincz Csongor

Böhlau, Köln, 2015. 390 oldal

tovább


Metafilológia 2. (2014)


/


Metafilológia 2. Szerző - könyv - jelenetek

Szerk. Kelemen Pál, Kulcsár Szabó Ernő, Tamás Ábel, Vaderna Gábor

Ráció Kiadó, Budapest, 2014. 831 oldal

tovább


A forradalom ígérete? (2014)


/


A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései

Szerk. Bónus Tibor, Lőrincz Csongor, Szirák Péter

Ráció Kiadó, Budapest, 2014. 568 oldal

tovább


Signaturen des Geschehens (2014)


/


Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz (2014)

Szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Lőrincz Csongor

Transcript Verlag, Bielefeld, 2014. 508 oldal

tovább


Zwischen Pygmalion und Gorgo (2013)


/


Zwischen Pygmalion und Gorgo. Die Gegenwart des Bildes in der Sprache

Szerk.: Lőrincz Csongor

Kulturverlag Kadmos, Berlin, 2013. 375 oldal

tovább


Geschichte der ungarischen Literatur (2013)


/


Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung

Szerk.: Kulcsár Szabó Ernő

De Gruyter, Berlin, 2013. 728 oldal

tovább


Esemény - trauma - nyilvánosság (2012)


/


Esemény - trauma - nyilvánosság

Szerk.: Dánél Mónika, Fodor Péter, L. Varga Péter

Ráció Kiadó, Budapest, 2012. 395 oldal


tovább


Filológia - nyilvánosság - történetiség (2011)


/


Filológia - nyilvánosság - történetiség

Szerk.: Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás

Filológia 4.

Ráció Kiadó, Budapest, 2011. 796 oldaltovább


Metafilológia 1. (2011)


/
Metafilológia 1. Szöveg - variáns - kommentár
Szerk.: Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József, Tamás Ábel
Filológia 2.
Ráció Kiadó, Budapest, 2011. 600 oldal
tovább


Kulturtechnik Philologie (2011)


/
Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten
(A filológia mint kultúrtechnika. A szövegekkel való foglalatoskodás elméletéhez)
Szerk.: Kelemen Pál, Kulcsár Szabó Ernő, Tamás Ábel
Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften 131.
Winter Verlag, Heidelberg, 2011. 489 oldal
tovább


Ereignis Literatur (2011)Ereignis Literatur. Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten
Szerk.: Lőrincz Csongor
Bielefeld: transcript, 2011. 495 oldal


tovább


Filológia – interpretáció – médiatörténet (2009)


/
Filológia - interpretáció - médiatörténet
Szerk.: Kelemen Pál - Kulcsár-Szabó Zoltán - Simon Attila - Tverdota György
Filológia I.
Ráció Kiadó, Budapest, 2009. 784 oldal

továbbKultur in Reflexion (2008)


/
Kultur in Reflexion. Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften
(Kultúra tükörben. Tanulmányok a közép-európai irodalomtudományok történetéről)
Szerk.: Kulcsár Szabó Ernő - Dubravka Oraic Tolic
Braumüller Verlag, Wien, 2008. 248 oldaltovább


Az olvasás rejtekútjai (2007)


/
Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Szerk.: Bónus Tibor - Kulcsár-Szabó Zoltán - Simon Attila
Ráció Kiadó, Budapest, 2007. 320 oldal
tovább


Spätmoderne (2006)


/
Spätmoderne. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ostmittel-Europa I.
(Későmodern. A 20. század lírája Kelet-Közép-Európában I.)
Szerk.: Alfrun Kliems - Ute Raßloff - Peter Zajac
Frank & Timme Verlag, Berlin, 2006. 520 oldal
tovább


Szerep és közeg (2006)


/
Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében

Szerk.: Oláh Szabolcs - Simon Attila - Szirák Péter Ráció Kiadó, Budapest, 2006. 432 oldal


tovább


Kulturni stereotipi (2006)


/
Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima
(Kulturális sztereotípiák. Identitáskoncepciók a közép-európai irodalmakban)
Szerk.: Dubravka Oraić Tolić - Kulcsár Szabó Ernő
FF Press, Zagreb, 2006. 344 oldal

tovább


Intézményesség és kulturális közvetítés (2005)


/
Intézményesség és kulturális közvetítés
Szerk.: Bónus Tibor - Kelemen Pál - Molnár Gábor Tamás
Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 512 oldal

tovább


Kulturális közegek (2005)


/
Kulturális közegek. Médiumok a 20. század első felében Magyarországon
Szerk.: Bednanics Gábor - Bónus Tibor
Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 448 oldaltovább


Esztétikai tapasztalat és medialitás (2004)


/
Esztétikai tapasztalat és medialitás
Szerk.: Kulcsár-Szabó Zoltán - Szirák Péter
Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 435 oldal

tovább


Spielarten der Sprache (2004)


/
Spielarten der Sprache
(A nyelv játékmódjai)
Szerk.: Kulcsár Szabó Ernő - Lőrincz Csongor - Molnár Gábor Tamás
Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 463 oldal


tovább


Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet (2004)


/

Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet

Szerk.: Fehér M. István - Kulcsár Szabó Ernő
Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 447 oldal
tovább


Identitás és kulturális idegenség (2003)


/
Identitás és kulturális idegenség
Szerk.: Bednanics Gábor - Kékesi Zoltán - Kulcsár Szabó Ernő
Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 425 oldaltovább


Az elbeszélés módozatai (2003)


/
Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás
Szerk.: Józan Ildikó - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály
Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 544 oldal
tovább


Hang és szöveg (2003)


/
Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a modernségben
Szerk.: Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy Maszák Mihály
Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 550 oldal
tovább


Történelem, kultúra, medialitás (2003)


/
Történelem, kultúra, medialitás
Szerk.: Kulcsár Szabó Ernő - Szirák Péter
Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 340 oldal


tovább


Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai (2000)


/
Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai
Szerk.: Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály
Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 560 oldal

tovább


Epoche – Text – Modalität (1999)


/
Epoche - Text - Modalität. Diskurse der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft
(Korszak - Szöveg - Modalitás. A modernitás diszkurzusai a magyar irodalomtudományban)
Szerk.: Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály
Niemeyer Verlag, Tübingen, 1999. 320 oldal
továbbTematikus lapszámok és egyéb összeállítások


A műveléstől a műveletig: kultúrtechnikák (2017)/


A műveléstől a műveletig: kultúrtechnikák

Szerk. Keresztes Balázs – Smid Róbert (–Tóth Ákos)

In: Tiszatáj, 2017/2., 53–104. (és Tiszatájonline)


tovább


Mindennapi filológia (2015)/


Mindennapi filológia

Filológiai Közlöny, 2015/2 (LXI. évf.)

A tematikus szám vendégszerkesztői:
Kelemen Pál, Krupp József, Tamás Ábeltovább


A médium szót kér (2015)


/


A médium szót kér. A hardver mikroeseményeiről

Szerk. Smid Róbert – Tóth Ákos

In: Tiszatáj 2015/4, 75–119.

tovább


Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben (2016)


/


Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben

Szerk. Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn

Ráció Kiadó, Budapest, 2016. 494 oldal

tovább


„…mi szépség volt s csoda” (2015)


/


„…mi szépség volt s csoda”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések

Szerk. Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn

Ráció Kiadó, Budapest, 2015. 336 oldal

tovább


Táguló körök (2014)


/


Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról

Szerk. Buda Attila

Ráció Kiadó, Budapest, 2014. 332 oldal

tovább

Friedrich Kittler (2014)


/


Friedrich Kittler

Szerk. Kelemen Pál, L. Varga Péter

Prae, 16 (2014), 4, 216 oldal


tovább


Írások Friedrich Kittlerről (2014)


/


Írások Friedrich Kittlerről

In: Partitúra Irodalomtudmányi Folyóirat, 2014/1, 3-58.

Szerk. Kelemen Pál, Arndt Niebisch, L. Varga Péter

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Pozsony, 2014. 55 oldal

tovább


Hans Ulrich Gumbrecht 2. (2013)


/


Hans Ulrich Gumbrecht 2.

Szerk.: Kelemen Pál, L. Varga Péter

Prae, 2013/3. 120 oldal

tovább


Hans Ulrich Gumbrecht 1. (2013)


/


Hans Ulrich Gumbrecht 1.

Szerk.: Kelemen Pál, L. Varga Péter

Prae, 2013/2. 88 oldal

tovább