RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokMunkatársak


Dánél Mónika


/
danel.monika @ btk.elte.hu


egyetemi adjunktus


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, A/419.

Tel.: +36 1 411 6500/5190

Kutatási terület


Intermedialitás és adaptáció-elméletek

Kortárs irodalom és film

Kulturális földrajz
Szakmai életrajz

Publikációk jegyzéke
Nemzetközi OTKA-pályázat:


A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési pontok a kortárs magyar és román irodalomban és filmben / Space-ing Otherness. Cultural Images of Space, Contact Zones in Contemporary Hungarian and Romanian Film and Literature (OTKA NN 112700)


A projekt tagjai: Dánél Mónika, Király Hajnal, Győri Zsolt, Kalmár György, Strausz László, Vincze Teréz, Varga Balázs, Szűcs Teréz, Sághy Miklós, Kovács Flóra, Margitházi Beáta, Szűcs Terézia, Ureczky Eszter, Hlavacska András, Györe Borbála, Pálos Máté, Schöck Cecília, Vidosa Eszter, Búzás Anna, Kránicz Bence


Részletes kutatási terv (Detailed Research Project)

A nemzetközi együttműködés leírása (Description of the International Cooperation)

OTKA-döntés